جراحی درمانی

جراحی-لاپاراتومی-

جراحی لاپاراتومی چیست؟

نحوه انجام لاپاراتومی اندام هایی که ممکن است در طول انجام عملیات لاپاراتومی مورد بررسی قرار بگیرند شامل کبد، کیسه صفرا، طحال،

جراحی-واریس-پا-

درمان واریس پا با جراحی

جراحی واریس پا شامل بی حسی عمومی یا نخاعی و بیرون کشیدن وریدهای سطحی است. معمولاً نیاز به بریدگی در کشاله ران