لاغری و پیکرتراشی

مراقبت بعد لیپوساکشن

مراقبت های بعد از لیپوساکشن

پس از انجام هر جراحی، به یک دوره ریکاوری و بهبودی نیاز است. پس از عمل لیپوساکشن، مرحله ریکاوری به بدن شما