جراحی زیبایی سینه

انواع مختلف پروتز سینه

انواع مختلف پروتز های سینه

پروتز سینه انواع مختلفی دارد و در برند ها و شکل های مختلفی تولید می شود. انواع پروتز سینه از لحاظ سایز،